“Knetteren en Knallen”

Het thema van 2019 is “Knetteren en Knallen”. Sommige Bijbelverhalen zijn best moeilijk te begrijpen. Daarom gaan we elke dag een proefje gebruiken (vandaar “Knetteren en Knallen”) als inleiding op het thema, zodat de kinderen het verhaal kunnen onthouden, maar ook beter gaan begrijpen.

We gaan de kinderen laten zien hoe groot onze God is en hoe Hij zijn grootheid in de Bijbel heeft laten zien door allerlei “wonderen” die Hij gedaan heeft. Die “wonderen” gaan van de schepping tot aan de opstanding van de Here Jezus. Hoe groot is onze God!!

Tijdens het kamp worden ook liedjes gezongen die passen bij dit thema. Enkele van deze liedjes zullen we op de website plaatsen. Zo bent u nog beter op de hoogte van wat uw kinderen mee maken op kamp!

“Knetteren en Knallen”