Kinderkamp 2020 gaat niet door!

Beste ouder(s), 

Tot onze spijt hebben we als stuurgroep n.a.v. de persconferentie van
afgelopen dinsdag moeten besluiten om het kinderkamp dit jaar NIET door
te laten gaan.
Natuurlijk vinden wij dit erg jammer en hadden we deze beslissing liever
niet willen nemen, maar we kunnen niet anders.

Dit betekent dat alle inschrijvingen komen te vervallen. Mocht u de
bijdrage voor het kinderkamp al betaald hebben, dan ontvangt u deze
binnen enkele dagen terug op uw rekening. 

Wij hopen volgend jaar uw kinderen weer te mogen ontmoeten. U kunt zich
dan opnieuw inschrijven op onze website. 

Een goede, gezegende zomer toegewenst en tot ziens of horens!!

Stuurgroep kinderkamp 2020

Kinderkamp 2020 gaat niet door!