Liedjes en verhalen

Kinderkamp 2021 kan door gaan!! We gaan enthousiast verder met de voorberieidingen.

Helaas konden we kinderkamp 2020 en ook de kampdag in oktober 2020 niet door laten gaan in verband met Covid-19. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor 2021 en bidden dat dit jaar het kamp wel door kan gaan. Wij kijken ernaar uit.


Het thema van 2019 is “Knetteren en Knallen”. Tijdens de verhalen die dit jaar verteld worden horen de kinderen hoe wonderlijk de Here onze wereld heeft gemaakt. Bij elk verhaal wordt er een proefje gedaan om het verhaal te illustreren.

Tijdens het kamp worden ook liedjes gezongen die passen bij dit thema.

Het kamplied van 2019 is:

Na iedere maaltijd zongen we een dankliedje in canon. Het is een vertaling van dit liedje:

De tekst is in het Nederlands als volgt:

Jongens: Ik wil u danken (steeds opnieuw herhalen)

Meisjes: Ik wil u dank voor dit lekker eten (4x) Ik wil u danken, danken voor dit lekkere eten, dank U dank U, Heer.

Bijbellessen dit jaar

Zondag

Het wonder van de schepping van de mens
Gen 1:26-27 / Gen 2:1-7

We hebben een ademmachine gemaakt met behulp van plastic flessen, ballonnen, rietjes en
plakband. God blies zijn adem in de neus van de mens om hem het leven te geven. Met
de ademmachine zien ze een beetje hoe belangrijk die adem is voor de mens. Ze kunnen zo zien hoe wondelijk de wereld is gemaakt.

Maandag

Het wonder van de genezing van Naäman
2 Kon 5:1-3 / 2 Kon 5:9-10 / 2 Kon 5:14-15

We hebben een koperen muntjes schoon gemaakt in citroensap.
Schoon gemaakt worden is niet zo heel moeilijk, maar voor mensen lijkt het soms toch heel moeilijk om dit te laten gebeuren. Kijk maar naar Naäman.

Heb je iets fout gedaan of zit je in moeilijkheden dan is het niet makkelijk om vergeving te vragen. De moeilijke weg is soms de enige weg en geeft achteraf een bevrijdend en blij gevoel.

Dinsdag

Het wonder van de Heilige Geest (Johannes wijst op Jezus)
Lucas 3:15-22

We hebben met ballonnen, azijn en zuiveringszout een proef gedaan. De Heilige Geest werkt in mensen, Hij zet mensen in
beweging en vult mensen. Het zuiveringszout reageert met de azijn. Je zult zien dat hier ook van alles in beweging wordt gezet.

Met de creatieve verwerking hebben we een ballon met draden beplakt en aan het einde van de week hebben we de ballon kapot geprikt (Knetteren en Knallen). Bij de onderbouw waren ze helaas mislukt ;p

Woensdag

Bruiloft in Kana – Jezus verandert water in wijn.
Johannes 2:1-11

Rodekool sap hebben we van kleur laten veranderen door er iets in te gooien. Toch bijzonder als je zomaar vocht van kleur kunt veranderen. Het wonder van Jezus was natuurlijk veel groter.

Donderdag

Genezing van de melaatse man.
Marcus 1:35-45

In het begin van de weken hebben we 2 boterhamen in een zakje gedaan. 1 met een schone hand en 1 met een hele vieze hand.

We laten zien hoe schimmels groeien op brood. We hebben gezien dat het veel uitmaakt of je met vieze of schone handen aan het brood zit. Zo leren we ook een beetje wat besmettelijk is.

Vrijdag

Jezus is opgestaan
Matteüs 28:1-7

Aan het begin van de week hebben we bonen in het gips gedaan. We hebben gezien dat de bonen door het gips heen gaan groeien. De bonen zijn sterk.

Zo is ook nieuw leven sterk, zeker het nieuwe leven dat Jezus geeft.