Liedjes en verhalen

Het thema van 2018 is De Wereld op z’n kop. Tijdens de verhalen die dit jaar verteld worden horen de kinderen hoe Jezus heeft laten zien hoe je het verschil kunt maken in deze wereld.

Daarbij wordt uitgelegd dat geloven iets is dat je doet met je handen, voeten, hart, mond en oren. In het overzicht is te zien welke thema’s er aan bod komen.

Tijdens het kamp worden ook liedjes gezongen die passen bij dit thema. Enkele van deze liedjes zullen we op de website plaatsen. Zo bent u nog beter op de hoogte van wat uw kinderen mee maken op kamp!

 

Het kamplied van 2018 is:

Na iedere maaltijd zongen we een dankliedje in canon. Het is een vertaling van dit liedje:

De tekst is in het Nederlands als volgt:

Jongens: Ik wil u danken (steeds opnieuw herhalen)

Meisjes: Ik wil u dank voor dit lekker eten (4x) Ik wil u danken, danken voor dit lekkere eten, dank U dank U, Heer.

VRIJDAG

Op de laatste kampdag hebben de kinderen gekeken naar een filmpje over de verloren zoon. Welke u ook hieronder kunt bekijken. We zijn altijd weer welkom bij God. Ook al hebben we misschien fouten gemaakt. God heeft ons een nieuw hart gegeven waarin Zijn geest woont. Door Jezus zijn alle fouten schoongewassen en door Zijn Geest kunnen we leven zoals Hij wil.

Als creatieve verwerking hebben de kinderen een potje versierd. Dit potje symboliseert het thema van de hele week en daarbij de boodschap die we de kinderen willen mee geven.

God heeft je gemaakt precies zoals jij bent. Met jouw gaven en talenten kun jij de mensen om jou heen laten zien wie God is. Zijn Heilige Geest die in jou is (is het waxinelichtje als symbool) brengt licht in jouw hart. Door jou heen kan dit licht door de wereld gezien worden. Gods bedoeling wordt dan zichtbaar. Doordat Jezus gestorven is aan het kruis is de relatie tussen God en de mensen weer goed. Hij gebruikt de mensen om iets van Hemzelf te laten zien in deze wereld waar ook vele nare dingen gebeuren.

 

 

Dit lied vertelt ook iets over die boodschap:

Het verhaal dat de kinderen vanmorgen bekeken hebben:

 

DONDERDAG

Het thema was: Doe wat goed is. God heeft zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd om het voorbeeld te geven. Daarbij is het verhaal over de genezing op sabbat verteld (Lucas 6:1-11). Jezus stelde daarbij de vraag aan de Joodse leiders: “Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad. Mag men een leven redden of moet men een leven verloren laten gaan? “. De Joodse leiders waren slaag geworden van de wet. Jezus liet zien met woorden en daden dat je goed voor de mensen moest zijn. We hebben de opdracht gekregen om aandacht te schenken aan het goede. (Filippenzen 4:18)

WOENSDAG:

Het thema van vandaag was: Let op je woorden! In het bijbelboek Spreuken staan heel veel bijbelteksten over hoe je woorden invloed hebben op anderen. Tijdens een interactieve samenkomst hebben de kinderen nagedacht over de invloed van de manier waarop je spreekt. Na afloop hebben de kinderen een bijpassende canvas tekening gemaakt.

DINSDAG:

Vandaag was het thema “Eerlijke vrienden”. In een verhaal in Lucas 16 moedigt Jezus aan om vrienden te maken. De kinderen hebben met elkaar gepraat over eigenschappen die vrienden hebben. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je betrouwbaar bent. Na afloop hebben de kinderen een mooie krans gemaakt met knijpers waar ze thuis foto’s van vrienden in kunnen klemmen.

MAANDAG:

Vandaag hebben we een verhaal laten zien mbv een filmpje. Het verhaal over het feestmaal waarbij de genodigden zich om de beurt afmelden en dan armen, zieken en mensen die de maatschappij niet zo belangrijk vinden uitgenodigd worden.

Lees verder onder de video

Het thema van vandaag was: Voor wat hoort wat?!

We maken het allemaal eens mee. We doen iets of een ander doet iets en we verwachten er iets voor terug. Jezus zegt juist dat we dingen moeten doen zonder er iets voor terug te verwachten. Ik Lucas 6:27-35 staan allemaal dingen die Jezus noemde die we voor anderen kunnen doen en hoe we kunnen reageren op wat anderen bij ons doen. Heel moeilijk soms wat daar staat. Maar het allerbelangrijkste is: denk volgende keer als als je iets doet voor een ander waarom je dat doet? Doe je het ook als je er niets voor terug krijgt?

We hebben na afloop kaarten gemaakt voor 2 kindertehuizen. 1 in Portugal en 1 in Brazilie. Deze kinderen kunnen het soms best moeilij

k hebben en niets voor ons terug doen. Wij hopen dat de kaarten hen blij zullen maken.

Wist u dat we gisteren de poppetjes van de posters hebben nagemaakt? Ze hangen nu mooi als een slinger in de samenkomstzaal.

ZONDAG

Vanmorgen is er verteld over de wapenrusting zoals deze in Efeziers 6 genoemd wordt. Wij leven in een wereld waarin mensen hele andere “wapens” gebruiken dan in dit bijbel gedeelte genoemd worden.

Schelden,onrecht, leugens, twijfel zijn dingen die de kinderen herkennen en die veel gezaaid worden in de wereld om ons heen. Wij mogen de wereld op z’n kop zetten door ons te gaan gedragen zoals God dat wil (Romeinen 12). God leert ons om eerlijk te zijn, de waarheid door te vertellen, vrij te zijn, liefde door te geven door het geloof dat wij hebben. Deze week gaan de kinderen op een heel praktische manier leren hoe ze het geloof uit kunnen leven op een manier dat het als een licht werkt in deze wereld. Leugens en ruzie brengen duisternis. In deze duisternis mogen wij licht brengen op de manier die bij ons past. God heeft iedereen namelijk uniek gemaakt. Je mag daarin jezelf zijn. Het verschil tussen de wereldse wapens en Gods wapenuitrusting is duidelijk gemaakt met behulp van 2 zichtbare wapenuitrusting setjes.

Dit lied bevat veel van de boodschap van vanmorgen: